Jadwal Kajian Rutin Masjid Agung Boyolali (Kabupaten Lama)

Info, Jadwal Kajian

Jadwal Kajian Rutin Masjid Agung Boyolali (Kabupaten Lama)

✅ Ahad
🕓 Ba’da Maghrib-Isya’
🕌 Masjid Agung Boyolali (Kabupaten Lama)
👤 Ustadz Jauhari Lc. Hafidzahullah
📓 Kitab Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib Karya Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani Rahimahullah

maps : https://goo.gl/maps/aJoJ5vPWGGv

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

✅ Rabu
🕓 Ba’da maghrib-Isya’
🕌 Masjid Agung Boyolali (Kabupaten Lama)
👤 Ustadz Abdul Malik Hafidzahullah
📓 Kitab Riyadush Shalihin Jilid 1 Karya Al Imam An Nawawi Rahimahullah

maps : https://goo.gl/maps/aJoJ5vPWGGv

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

✅ Jum’at
🕓 Ba’da Maghrib-Isya’
🕌 Masjid Agung Boyolali (Kabupaten Lama)
👤 Ustadz Abdul Malik Hafidzahullah
📓 Kitab Tafsir Al Karimir Rahman karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

maps : https://goo.gl/maps/aJoJ5vPWGGv

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Please follow and like us:
20

Tinggalkan Balasan